top of page

Medarbetarskap

Ett gott medarbetarskap kännetecknas av att vi både kan och vill ta ansvar för oss själva, vår uppgift och det sammanhang vi ingår i. Det är en förutsättning för vår egen utveckling som medarbetare liksom för att vara med och bidra till en framgångsrik och välmående arbetsplats. 

Tjänster

medarbetarprogram

Självledar-skap

Majvägen 3, 167 52 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32   11326

Mail: annette@bosell.se

bottom of page