top of page

Medarbetarprogram

Att utveckla ett aktivt medarbetarskap hjälper oss att navigera i en snabbrörlig värld med höga förväntningar på delaktighet, flexibilitet och proaktivitet. Medarbetarskap handlar om hur vi förhåller oss till arbetsgivaren, kollegor, oss själva och till vår uppgift. För att lyckas behöver alla ges möjlighet att reflektera över sina beteenden, behov och ambitioner och hur de hänger ihop med hur vi mår och presterar på jobbet.

meeting-594091.jpg

Vad vill vi uppnå?

 

Programmet syftar till att stärka medarbetarskapet och öka förutsättningarna för både individ och grupp att bidra till goda prestationer, utveckling och ett motiverande samarbetsklimat. Som deltagare utvecklar du ditt sätt att leda dig själv, samspela och kommunicera samt får verktyg att hantera förändringar och konflikter i din vardag.

Vad gör vi under programmet?

  • Självledarskap – skapar insikt och identifierar framgångsrika förhållningssätt och beteenden för engagemang och hållbarhet

  • Kommunikation och feedback – utvecklar våra möjligheter att kommunicera på ett tydligt sätt och vara öppna för andras perspektiv

  • Teamutveckling – stärker förmågan att samspela med andra och förstå vårt eget bidrag till teamets/gruppens utveckling

  • Konflikt och förändring – ger insikt i hur vi kan hantera motsättningar och förhålla oss till föränderlig vardag på ett konstruktivt sätt

  • Motivation och mål – tydliggör de egna drivkrafterna och vikten av tydliga mål

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page