top of page

Teamutveckling

De flesta verksamheter har idag sett fördelarna med att organisera medarbetarna i team och den arbetspsykologiska forskningen visar på att det kan vara effektivt för att främja såväl goda prestationer som välmående bland medarbetarna. Men hur ger vi teammedlemmarna de rätta förutsättningarna och kunskapen om vad som behövs för ett framgångsrikt samarbete?
 

Tjänster

Team Pro
workshop

Majvägen 3, 167 52 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page