top of page

om annette

Annette är en erfaren föreläsare, utbildare och certifierad coach på PCC-nivå som främst är verksam inom områden som ledarskap, medarbetarskap, teamutveckling och kommunikation. Hon driver sedan år 2008 egen verksamhet och har stora som små återkommande kunder inom det privata näringslivet liksom inom den statliga och kommunala sektorn.

Annette är en av författarna till boken "Flyt på jobbet - en bok om medarbetarskap" som gavs ut våren 2015 på VISTO förlag.

Hon har en bakgrund som Learning Leader,
HR-Manager och Manager inom Revision på Arthur Andersen och Deloitte. Utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet.

 

Underkonsultavtal:

ShareNode (www.sharenode.se)

Chefakademin (www.chefakademin.se)
 

Certifieringar:
Professional Certifierad Coach, ICF
Certifierad i ledarverktyget Lead Forward,
Stefan Söderfjäll
Certifierad i grupputvecklingsverktyget
Team Pro, Stefan Söderfjäll
Certifierad Karriärrådgivare, AS3
Certifierad i Transition Management, AS3

Annette vanlig 2023.jpg

pedagogik

Föreläsningar och utbildningsprogram grundar sig på forskning och erfarenhet från olika typer av branscher och verksamheter. Uppläggen består generellt av teoriavsnitt som blandas med individuell reflektion, dialog och praktiska övningar för att skapa bästa möjliga lärande.
 

Exempel teorier & modeller:

 • SCARF-modellen, David Rock

 • Psykologisk trygghet, Amy C. Edmondson

 • Compassion based theory, Paul Gilbert

 • Self-determination theory (SDT), Decci & Ryan

 • Full Range Leadership Model (FRML)

 • After Action Reviews (AAR)

 • Organizational Behavior Management (OBM)

 • Ofmans modell för kärnkvaliteter

 • Tillitsbaserat ledarskap, Louise Bringeslius

För att få bästa effekt av en kompetensutvecklande insats är det avgörande att enas om vilket eller vilka mål som ska uppnås:

 • Skapa inspiration?

 • Fylla på med kunskap?

 • Skapa förutsättningar för beteendeförändringar? 

 • Att få ett mätbart resultat på individ, team- eller avdelningsnivå?
   

Boken

"Flyt på jobbet" är en bok att tänka till om, utmanas av och diskutera tillsammans i arbetsgruppen. Annette arbetade tillsammas med Annika Ploghammar fram ett Medarbetarskapsprogram under 2014 och samlade samtidigt sina tankar i boken "Flyt på jobbet - en bok om medarbetarskap" som gavs ut våren 2015  på Visto förlag.

Boken vänder sig direkt till dig som medarbetare.
Den ger på ett lättillgängligt och inspirerande sätt konkreta verktyg som gör att du i högre grad kan leda dig själv och bidra till både resultat och ett stimulerande arbetsliv. Du får tillfälle att att reflektera över dina egna beteenden, behov och ambitioner och hur det hänger ihop med det du gör på jobbet. 

I slutet av varje kapitel hittar du reflektionsfrågor och ett konkret uppdrag som ni kan arbeta tillsammans med i gruppen.

Mer flyt på jobbet_edited.jpg
böcker

Majvägen 3, 167 52 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page