top of page

Coaching

Coaching är ett förhållningssätt och en samtalsmetodik som skapar en fördjupad medvetenhet, nya perspektiv och insikter. Det bygger i grunden på tron om individens förmåga att både kunna och vilja ta ansvar, fatta egna beslut och lära nytt genom ökad självinsikt. Oavsett vad coachingen handlar om avser processen alltid att skapa en väg framåt och resultera i handling.

Tjänster

Individuell
coaching

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page