top of page

LEdarskap

Ett gott ledarskap är en avgörande för att främja utveckling, motivation och välbefinnande på arbetsplatsen. Det handlar i grunden om att klargöra förväntningar och att påverka individer och grupper att vilja vara med och bidra till uppsatta mål. Det finns ett flertal olika beskrivningar och modeller för ledarrollen. En av de modeller som har det starkaste vetenskapliga stödet idag är "Full Range Leadership Model" som också ligger till grund för konceptet LEAD FORWARD. 

Tjänster

Ledar-program

Lead
Forward

lednings-
grupp

Leda i
förändring

Majvägen 3, 167 52 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page