top of page

samtal

Som chef och ledare genomför du en mängd olika samtal. Oavsett syftet med samtalet är grunden för att nå fram och skapa samsyn ofta densamma: att visa nyfikenhet, lyssna aktivt och ställa frågor för att förstå. Ibland behöver vi också genomföra mer utmanande samtal där det ställs höga krav på tydlighet, empati och tålamod för att hitta konstruktiva lösningar och nya vägar framåt. 

Tjänster

Svåra samtal

att lyckas med feedback

Majvägen 3, 167 52 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32   11326

Mail: annette@bosell.se

bottom of page