top of page

Kommunikation

Vi kommunicerar ständigt på jobbet när vi samarbetar med andra. Ibland fungerar det riktigt bra. Vi lyckas ge en tydlig bild av det vi vill förmedla och mottagaren uppfattar vårt budskap fullt ut. Ibland fungerar det mindre bra. Vi når inte fram och kanske missuppfattar och misstolkar vi varandra, vilket ofta försvårar samarbetet och kan få en negativ påverkan på våra relationer.

Tjänster

Svåra samtal

Feedback

Majvägen 3, 167 52 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32   11326

Mail: annette@bosell.se

bottom of page