top of page

Feedback

Feedback handlar om att ge återkoppling på ett beteende eller prestation i syfte att mottagaren ska ta till sig budskapet och ändra eller förstärka sitt beteende. I många verksamheter finns en önskan om att skapa en så kallad feedbackkultur där vi både ger och efterfrågar feedback på ett naturligt sätt i vardagen. Men varför kan det vara så svårt - vad är det som hindrar oss att ge feedback till varandra i den utsträckning vi önskar? Kan det vara så att vi saknar en känsla av grundläggande psykologisk trygghet? Att vi inte öppet vågar ge uttryck för vad vi tycker eller dela våra ideér fullt ut i gruppen eller teamet?

feedback-3653368.jpg

Hur går det till?

 

Föreläsningar och utbildningar inom feedback skräddarsys efter behov och de vanligaste fokusområden handlar om att:

  • Vi reflekterar över aktuell forskning som visar på vad som händer med oss när vi tar emot feedback. Hur kan det vara så svårt?

  • Vi går igenom grunderna för att skapa en kultur i gruppen/teamet som präglas av psykolgisk trygghet.

  • Vi reflekterar individuellt och tillsammans över hur vår egen förmåga att ta emot och efterfråga feedback ser ut.

  • Vi tränar på att efterfråga specifik feedback och på att formulera effektiva feedbackbudskap med en öppen och coachande approach.

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page