top of page

Coachande ledarskap

Dagens ledarskap handlar om att verka genom andra, att bygga förtroendefulla relationer och att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt, se möjligheter och lösa problem. Med ett coachande förhållningssätt skapar vi förutsättningar för ett ökat engagemang och möjligheten att ta tillvara mer av medarbetarnas potential. Att i stället för morot och piska ha siktet inställt på medarbetarens självtillit och växande.

people-2557396.jpg

Vad vill vi uppnå?

 

Utbildningen syftar till att stärka både ledarskap och medarbetarskap och skapa bättre förutsättningar för både individ och grupp att bidra till goda prestationer, utveckling och engagemang.  Efter avslutad utbildning förväntas du ha en god förståelse för det coachande förhållningssättet och kunna coacha både individ och grupp.
 

Vad gör vi under programmet?

  • Ger kunskap om vad coaching innebär -  varför, vad, hur och när?

  • Tränar på att tillämpa ett coachande förhållningssätt genom aktivt lyssnande och kraftfulla frågor

  • Genomför coachande samtal i vardagssituationer på jobbet

  • Reflekterar kring egna utmaningar och fallgropar och hittar sätt att agera för att nå fram till dina medarbetare.

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page