top of page

Ledningsgruppsutveckling

I en tid av ständig förändring och ett högt arbetstempo är det lätt att ledningsgruppens fokus blir alltför operativt och att varje medlem sätter sina egna frågor högst på agendan. Målet är att rollen som ledningsgruppsmedlem klargörs, att arbetet håller strategisk höjd och gruppen lägger tid på frågor som berör hela verksamheten. 

meeting-594091 (2).jpg

Hur går det till?

 

Vi börjar med att gå igenom tre frågor för att alla ska få möjlighet att reflektera över hur de ser på sin egen roll innan vi går vidare till hur gruppen kan utvecklas i strategisk riktning och med en högre grad av samverkan.

  • Vilka är ni till för?

  • Vad vill du ha ut av din ledningsgrupp?

  • Vad vill du själv bidra med?

Vi behöver skapa en kultur i gruppen som präglas av psykologisk trygghet för att öppna upp för lärande, innovation och utveckling. Vi går närmare in på hur vi konkret kan arbeta för att:

  • Få till en kontinuerlig kompetensdelning

  • Utmana tankemönster och föra in nya perspektiv

  • Stärka kommunikationen och säkra att alla i gruppen får "taltid"

  • Skapa en miljö baserat på psykologisk trygghet där det är OK att berätta om sina utmaningar och misslyckanden

  • Coacha och stötta varandra både i formella och informella sammanhang

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page