top of page

Leda i förändring

Idag ställs det höga krav på oss att hantera en alltmer komplex och föränderlig omvärld. För att lyckas leda framgångsrikt i förändring behöver vi, utöver att hantera strukturer, processer och arbetssätt, lägga fokus på hur vi skapar delaktighet, acceptans och implementerar nya beteenden. Om vi som ledare och medarbetare förstår de psykologiska mekanismerna som uppstår i förändringsprocesser, får verktyg att förstå och hantera motstånd och lyckas bygga effektiva kommunikationsvägar, har vi kommit en bra bit på väg. 

time-for-a-change-5078605.jpg

Hur går det till?

 

Jag vänder mig både till ledare och arbetsgrupper som vill öka sin förståelse för hur vi leder och förhåller oss till förändring på ett framgångsrikt sätt. Frågeställningar vi fokuserar på under en föreläsning eller under en utbildning:

  • Vilka krav ställs på organisationen, ledarskapet och medarbetarskapet i en komplex och föränderlig omvärld?

  • Hur hanterar vi motstånd, vad kan orsakerna vara och hur kan vi komma vidare?

  • Hur skapar vi engagemang och delaktighet i förändrings-processen?

  • Hur skapar vi acceptans och bestående beteendeförändringar?

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page