top of page

Svåra Samtal

Som chef, team- eller projektledare är det oftast ditt ansvar att genomföra de svåra samtalen med medarbetaren som kanske inte presterar eller beter sig enligt förväntan. Om du redan har en coachande ledarstil och en tät dialog med dina medarbetare behöver problemen oftast inte växa sig så stora. Men ibland ställs vi inför situationer  som känns riktigt utmanande och då är det viktigt att vara så förberedd som möjligt. 

iStock-1092087574.jpg

Hur går det till?

 

Föreläsningar och utbildningar inom svåra samtal skräddarsys efter behov. Som grund fokuserar vi på:

  • Vad kännetecknar ett svårt samtal?

  • Vad är skillnaden mellan ett svårt samtal och att ge feedback?

  • Konsten att ge ett rakt och tydligt budskap som inte går att misstolka.

  • Reaktioner vi kan förvänta oss från mottagaren och hur kan vi bemöta dem.

  • Konkreta tips innan, under och efter samtalet för att nå förväntat resultat.

  • Vikten av stöd och uppföljning.

  • Praktisk träning – rollspel med reflektion och feedback.

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page