Självledarskap

Idag behöver vi alla kunna leda oss själva, oavsett om vi har en ledar- eller medarbetarroll, för att lyckas navigera i en alltmer snabbrörlig och komplex värld med höga krav på delaktighet, flexibilitet och proaktivitet.

 

Självledarskap handlar i stort om att vi:
 

  • Förstår oss själva - att vi vågar titta närmare på våra värderingar, behov, styrkor och fallgropar.

  • Hanterar oss själva - att vi förstår och kan påverka hur vi agerar i olika utmanande situationer som exempelvis stress, förändring och motstånd av olika slag. 

  • Samverkar framgångsrikt med andra - att vi kan kommunicera effektivt, efterfråga och ta emot feedback, vara öppna för andras perspektiv och hantera konflikter på ett utvecklande sätt.

Hur går det till?

 

Jag skräddarsyr föreläsningar och utbildningar där vi arbetar med att:

  • Förankra värderingar och drivkrafter

  • Identifiera personliga kärnkvaliteter och fallgropar

  • Skapa förståelse för hur vi påverkas och påverkar andra i sociala situationer

  • Gå igenom olika verktyg för att hantera utmanande situationer

  • Utveckla vårt sätt att samspela med andra

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se