top of page

Självledarskap

Idag behöver vi alla kunna leda oss själva, oavsett om vi har en ledar- eller medarbetarroll, för att lyckas navigera i en alltmer snabbrörlig och komplex värld med höga krav på delaktighet, flexibilitet och proaktivitet.

 

Självledarskap handlar i stort om att vi:
 

  • Förstår oss själva - att vi vågar titta närmare på våra värderingar, behov, styrkor och fallgropar.

  • Hanterar oss själva - att vi förstår och kan påverka hur vi agerar i olika utmanande situationer som exempelvis stress, förändring och motstånd av olika slag. 

  • Samverkar framgångsrikt med andra - att vi kan kommunicera effektivt, efterfråga och ta emot feedback, vara öppna för andras perspektiv och hantera konflikter på ett utvecklande sätt.

woman-4702060.jpg

Hur går det till?

 

Jag skräddarsyr föreläsningar och utbildningar där vi:

  • Förankrar värderingar och drivkrafter

  • Identifierar personliga kärnkvaliteter och fallgropar

  • Skapar förståelse för hur vi påverkas och påverkar andra i sociala situationer

  • Testar olika verktyg för att hantera utmanande situationer

  • Utvecklar vårt sätt att samspela med andra

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page