top of page

Självledarskap

Självledarskap handlar i stort om att vi:
 

  • Förstår oss själva - att vi vågar titta närmare på våra värderingar, behov, styrkor och fallgropar.

  • Hanterar oss själva - att vi förstår och kan påverka hur vi agerar i olika utmanande situationer som exempelvis stress, förändring och motstånd av olika slag. 

  • Samverkar framgångsrikt med andra - att vi kan kommunicera effektivt, efterfråga och ta emot feedback och vara öppna för andras perspektiv.

iStock-477397372.jpg

Hur går det till?

 

Jag skräddarsyr föreläsningar och utbildningar baserat på målgruppens behov där vi:

  • Utvecklar begreppen självkännedom, självförtroende och sjävlreglering

  • Identifierar våra värdering, behov, styrkor och fallgropar

  • Reflekterar över vilka faktorer som kan skapa trygghet eller försätta oss i "hotläge" i vardagen på jobbet

  • Skapar förståelse för hur våra motivationssystem fungerar och varför vi behöver regelbunden återhämtning

  • Utvecklar vårt sätt att samarbeta och kommunicera för att stärka våra relationer på jobbet

Majvägen 3, 16752 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page