top of page

individuell coaching

Coaching är ett förhållningssätt och en samtalsmetodik som skapar en fördjupad medvetenhet, nya perspektiv och insikter. Det är också en inspirerande och kreativ process där vi tillsammans utforskar mål, drivkrafter, personliga strategier och skapar tydlighet i vad du som klient behöver för att ta ett steg närmare ett önskat läge. Oavsett om det gäller att hantera problem eller utforska nya möjligheter handlar coachingprocessen alltid om att skapa en väg framåt och resultera i handling. 
 

Jag är ICF-certifierad Coach på PCC-nivå och har över 10 års erfarenhet att coacha ledare och medarbetare i arbetsrelaterade utmaningar.

iStock-477397372.jpg

Samtalen kan exempelvis handla om:

  • Att stärka förmågan att leda sig själv

  •  Att stärka förmågan att leda andra 

  • Att hantera ett specifikt problem eller ett dilemma 

  • Att hantera arbetsmässiga relationer

  • Att hantera förändring

  • Att prioritera, planera och fatta beslut 
     

Hur går det till?

 

För bästa resultat träffas vi vid fem tillfällen under en bestämd tidsperiod. Vi startar alltid coachingen med ett uppstartsmöte för att utforska klientens behov samt för att avgöra om Coach och klient är rätt för varandra. Coachingen skall bidra till att klienten själv upptäcker och identifierar tillvägagångssätten som leder fram till önskat mål. Coachen ställer frågor, ger feedback och delger sina observationer, men klienten är själv ansvarig för sin framgång och kan inte förvänta sig erhålla färdiga svar eller råd. Möten genomförs digitalt eller fysiskt i mina lokaler på Frejgatan i Stockholm.

 

Alla samtal omfattas av tystnadsplikt.

Majvägen 3, 167 52 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se

bottom of page