people-2944065.jpg

Inspiration
Reflektion
Utveckling

LEDARSKAP

Ett gott ledarskap är avgörande för att främja utveckling, motivation och välbefinnande på arbetsplatsen. Det handlar i grunden om att klargöra förväntningar och att påverka andra att vilja vara med och arbeta mot uppsatta mål. "Full Range Leadership Model" är den ledarskapsmodell som idag har det starkaste vetenskaplig stödet och som ligger till grund för konceptet LEAD FORWARD.

MEDARBETAR-
SKAP

Medarbetarskap och ledarskap är två sidor av samma mynt. Det ena beror av det andra. Ett gott medarbetarskap kännetecknas av att vi både kan och vill ta ansvar för oss själva, vår uppgift och det sammanhang vi ingår i. Det är en förutsättning för vår egen utveckling som medarbetare liksom för att vara med och bidra till en framgångsrik och välmående arbetsplats.

 

TEAM-
UTVECKLING

De flesta verksamheter har idag sett fördelarna med att organisera medarbetarna i team och den arbetspsykologiska forskningen visar på det kan vara effektivt för att främja såväl goda prestationer som välmående bland medarbetarna. Men hur ger vi teammedlemmarna de rätta förutsättningarna och kunskapen om vad som behövs för ett framgångsrikt samarbete?

COACHING

Coaching är ett förhållningssätt och en samtalsmetodik som skapar en fördjupad medvetenhet, nya perspektiv och insikter. Det bygger i grunden på tron om individens förmåga att både kunna och vilja ta ansvar, fatta egna beslut och lära nytt genom ökad självinsikt. Oavsett vad coachingen handlar om avser processen alltid att skapa en väg framåt och resultera i handling.

Image by Nastuh Abootalebi

Om Annette

Jag arbetar tillsammans med kunder som vill fylla på med inspiration, kunskap och få konkreta verktyg inom områden som ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling. Som vill ha stöd i förändring och erbjuda chefer och medarbetare professionell coaching.

Jag tror på alla människors inneboende potential att vara med och bidra till ett framgångsrikt, sunt och stimulerande arbetsliv. Våren 2015 gav jag ut boken "Flyt på jobbet - en bok om medarbetarskap" tillsammans med Annika Ploghammar.

Majvägen 3, 167 52 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32  

Mail: annette@bosell.se