top of page

SJälvledarskap

Idag behöver vi alla kunna leda oss själva, oavsett om vi har en ledar- eller medarbetarroll, för att lyckas navigera i en alltmer snabbrörlig och komplex värld med höga krav på delaktighet, flexibilitet och proaktivitet.

Tjänster

Självledar-skap

Majvägen 3, 167 52 Bromma

Besöksadress: Frejgatan 32   11326

Mail: annette@bosell.se

bottom of page