Självledarskap

Självledarskap - i allas intresse
Tänk dig en arbetsplats som ger plats för individen och förenar målfokus med engagemang och hållbarhet. Där alla tar ansvar för sin del i det gemensamma uppdraget och bidrar till utveckling. Självledarskapet, vår förmåga att förstå och påverka oss själva, samverka och vara öppna för nya perspektiv är en avgörande faktor för att nå dit. Framgångsrika verksamheter stödjer personliga mognad och utveckling.
 
Vad vill vi uppnå?
Utbildningen ”Självledarskap för medarbetare” syftar till att skapa insikt och identifiera framgångsrika förhållningssätt och beteenden som rustar oss att navigera i en snabbrörlig värld med höga krav på delaktighet, nytänkande och proaktivitet. Genom att stärka förmågan att leda oss själva får vi en klarare självbild, blir tryggare i att hantera utmaningar i vardagen och bättre på att bygga goda och effektiva relationer.

Vad gör vi under utbildningen?

  • Förankrar värderingar och drivkrafter
  • Identifierar personliga kärnkvaliteter och fallgropar
  • Skapar förståelse för hur vi påverkas och påverkar andra i sociala situationer
  • Ger verktyg för att hantera utmanande situationer
  • Utvecklar vårt sätt att samspela med andra
     
  • Utbildare är Annette Bosell och Annika Ploghammar med stor erfarenhet av ledar- och medarbetarutveckling.
  • Upplägg: Utbildningen är uppdelad på tre halvdagar och bygger på korta föreläsningar varvat med reflektion, dialog och praktiska övningar.
  • Deltagarna får uppgifter mellan tillfällena och gör en individuell handlingsplan för fortsatt utveckling.