Medarbetarprogrammet

Medarbetarskap via engagemang och ansvar
Att utveckla ett robust medarbetarskap hjälper oss att navigera i en snabbrörlig värld med höga förväntningar på delaktighet, nytänkande och proaktivitet. Medarbetarskap handlar om hur vi förhåller oss till arbetsgivaren, kollegor, oss själva och till vår uppgift. För att lyckas behöver alla ges möjlighet att reflektera över sina beteenden, behov och ambitioner och hur de hänger ihop med hur vi mår och presterar på jobbet.

Vad vill vi uppnå?
Programmet syftar till att stärka medarbetarskapet och öka förutsättningarna för både individ och grupp att bidra till goda prestationer, utveckling och ett motiverande samarbetsklimat. Som deltagare utvecklar du ditt sätt att leda dig själv, samspela och kommunicera samt får verktyg att hantera förändringar och konflikter i din vardag.

Vad gör vi under programmet?

  • Självledarskap – skapar insikt och identifierar framgångsrika förhållningssätt och beteenden för engagemang och hållbarhet
  • Kommunikation och feedback – utvecklar våra möjligheter att kommunicera på ett tydligt sätt och vara öppna för andras perspektiv
  • Grupputveckling – stärker förmågan att samspela med andra och förstå vårt eget bidrag till gruppens utveckling
  • Konflikt och förändring – ger insikt i hur vi kan hantera motsättningar och förhålla oss till föränderlig vardag på ett konstruktivt sätt
  • Motivation och mål – tydliggör de egna drivkrafterna och vikten av tydliga mål
 

  • Programmet bygger på svensk forskning i medarbetarskap med grundfilosofin att förena effektivitet och goda resultat med arbetsglädje och välbefinnande.
  • Utbildare är Annette Bosell och Annika Ploghammar med stor erfarenhet av ledar- och medarbetarutveckling.
  • Upplägg: Programmet omfattar 3 - 5 halvdagar och löper under en tremånadersperiod. Vi arbetar med korta kunskapspass, reflektion, träning och dialog som fortsätter mellan utbildningstillfällena. Deltagarna gör en individuell handlingsplan för fortsatt utveckling.