Ledningsgruppsutveckling

  • Vilka är ni till för?
  • Vad vill du ha ut av din ledningsgrupp?
  • Vad vill du själv bidra med?
Tre frågor som jag brukar börja med för att alla ska få möjlighet att reflektera över hur de ser på sin egen roll innan vi går vidare till hur gruppen kan utvecklas i strategisk riktning och med en högre grad av samverkan.

I en tid av ständig förändring och ett högt arbetstempo är det lätt att ledningsgruppens fokus blir alltför operativt och att varje medlem sätter sina egna frågor högst på agendan. Målet är givetvis att rollen som ledningsgruppsmedlem klargörs, att vi håller strategisk höjd och lägger tid på frågor som berör hela verksamheten. 

Vi behöver ofta förtydliga kopplingen mellan affärs-/verksamhetsplanen när vi  formulerar den långsiktiga agendan och investera tid att utvecklas som grupp;
  • arbeta för kontinuerlig kompetensdelning
  • utmana tankemönster och föra in nya perspektiv
  • stärka kommunikationen och säkra att alla i gruppen  får "taltid"
  • skapa en miljö där det är OK att berätta om sina utmaningar och misslyckanden
  • coacha och stötta varandra både i formella och informella sammanhang
 


 

Intresserad av hur du kan utveckla och stärka ert arbete i ledningsgruppen?
Kontakta mig så berättar jag gärna mer och visar på ett konkret upplägg.