Coachande ledarskap

Dagens ledarskap handlar om att verka genom andra, att bygga förtroendefulla relationer och att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt, lösa problem och se möjligheter.  Med ett coachande förhållningssätt skapar vi förutsättningar för ett ökat engagemang och möjligheten att ta tillvara mer av medarbetarnas potential. Att istället för morot och piska ha siktet inställt på medarbetares självtillit och växande.

Vad vill vi uppnå?
Utbildningen syftar till att stärka både ledarskap och medarbetarskap och skapa bättre förutsättningar för både individ och grupp att bidra till goda prestationer, utveckling och engagemang.  Efter avslutad utbildning förväntas du ha en god förståelse för det coachande förhållningssättet och kunna coacha både individ och grupp.

Vad gör vi under programmet?

  • Ger kunskap om vad coaching innebär; varför, vad, hur och när?
  • Tränar på att tillämpa ett coachande förhållningssätt genom aktivt lyssnande och kraftfulla frågor
  • Genomför coachande samtal i vardagssituationer på jobbet
  • Reflekterar kring egna utmaningar och fallgropar och hittar sätt att agera för att nå fram till dina medarbetare.
  • Utbildningen bygger på ICF (Internation Coach Federation) kärnkompetenser. 
  • Utbildare är Annette Bosell och Annika Ploghammar med stor erfarenhet av ledar- och medarbetarutveckling. 
  • Upplägg: Utbildningen är uppdelad på tre halvdagar och fokus  är praktisk träning i det coachande förhållnings-sättet varvat med korta kunskapspass, reflektion och diskussioner. 
  •  Deltagarna genomför coachande samtal i vardagen mellan utbildningspassen och erbjuds individuell återkoppling på sina coachfärdigheter.