Kommunikation och samspel

Många uppdrag som jag genomför syftar till att stärka samarbetet i arbetsgruppen; att stärka relationer, arbetssätt och den vardagliga kommunikationen. Beroende på hur behovet ser ut bygger jag upp en halv/heldag baserat på områden inom medarbetarskapet som exempelvis:

  • Självledarskap
  • Grupputveckling (Susan Wheelan)
  • Motivation
  • Kommunikation & feedback
  • Konflikthantering

Upplägget bygger på genomgång av teorier, reflektioner, diskussioner och många praktiska övningar. Deltagarna får reflektionsuppgifter innan vi träffas och uppmanas till fortsätt dialog med sina kollegor och/eller att genomföra konkreta steg när de är tillbaka i vardagen. Vid behov lägger vi  också till en kortare uppföljningsdel efter cirka 1 - 3 månader.

För ett lyckat resultat krävs aktivt deltagande av samtliga och jag rekommenderar alltid att chefen deltar fullt ut.


 

Kontakta gärna mig om du vill diskutera hur just era behov ser ut och hur vi kan skräddarsy ett upplägg som motsvarar detta.