Att lyckas med feedback

"Vi vill verkligen skapa en feedbackkultur", hör jag ofta när jag är ute i olika typer av verksamheter. Men varför är det så svårt och vad är det som hindrar oss att verkligen ge feedback till varandra i vardagen i den utsträckning vi önskar?

Det finns mycket som visar på, bland annat SCARF-modellen (David Rock), att det är svårt att ta emot feedback då hjärnan lätt försätts i "hotläge". I stället för att lyssna till de råd vi får blir fokus på att hitta fel; "det stämmer inte", vi blir osäkra på intentionen, vi litar inte på den som ger oss feedback eller så är det helt enkelt bara fel tillfälle. Så det är dags att stärka vår kompetens att också ta emot feedback och reflektera över:

  • Varför du vill ha feedback?
  • Vad du vill ha feedback på?
  • När du vill ha feedback och av vem?
​​​​Vi behöver arbeta för att skapa en kultur där vi själva i högre grad tar ansvar för att efterfråga feedback, vilket ökar chanserna att vi faktiskt tar till oss och värdesätter andras perspektiv.

Vi kan också satsa mer på att ge varandra så kallad Feedforward, som innebär att vi stänger dörren till det som har varit och helt fokuserar på hur vi kan hjälpa varandra framåt. Feedforward är helt fri från dömande och vi kan alla bidra.

Aktuellt

Jag erbjuder nu föreläsningar "Att lyckas med feedback" som inte bara handlar om att vässa vår förmåga att ge varandra utvecklande feedback utan också stärker kompetensen hos oss som feedbackmottagare.
Tid: 1 - 3 tim 

Kontakta mig så skickar jag en beskrivning av upplägg och innehåll.