Om Annette Bosell

Erfaren talare, utbildare och workshopledare och är främst verksam inom områden som ledarskap, medarbetarskap, kommunikation, grupputveckling och coaching.

Driver sedan 2008 egen konsultverksamhet. Samarbetar med företag som Advantum Kompetens AB, Segerblad och Partners AB och Ploghammar. Har kunder verksammma inom det privata näringslivet liksom inom den statliga och kommunala sektorn.

En av författarna till boken "Flyt på jobbet - en bok om medarbetarskap" som gavs ut våren 2015.

Har en bakgrund som Learning Leader, HR Manager och Manager inom Revision på Arthur Andersen och Deloitte. Utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet.

ICF Professional Certifierad Coach (ICF PCC)
Certifierad Karriärrådgivare, AS3
Certifierad i Transition Management, AS3