Coaching

Coaching är ett förhållningssätt och en samtalsmetodik som skapar en fördjupad medvetenhet, nya perspektiv och insikter. Oavsett om det gäller att hantera problem eller utforska nya möjligheter handlar coaching alltid om att skapa en väg framåt och resultera i handling.

Jag är Professional Certified Coach (ICF, PCC-nivå) och ger dig stöd för att skapa reflektion, utmana dina tankemönster och ta ett första steg mot ditt önskade läge.

Erbjuder individuell coaching till ledare, medarbetare och privatpersoner. För bästa resultat träffas vi minst vid 5 tillfällen under en bestämd tidsperiod.  Programmet startar alltid med ett första möte för att utforska dina behov och ditt specifika mål med coachingen. 

Fokusområden

Jag fokuserar främst på utmaningar inom arbetslivet som exempelvis:

  • Att utvecklas i sin ledarroll
  • Att utveckla sitt team
  • Att leda och hantera förändring
  • Att prioritera, planera och fatta beslut
  • Att reflektera över en ny karriärväg

Syftet med coaching:

  • Öppna för möjligheter
  • Främja egna svar, motivation och förpliktelser
  • Undanröja hinder
  • Ge stöd, fokus och drivkraft