Boken

"Flyt på jobbet" är en bok att tänka till om, utmanas av och diskutera tillsammans i arbetsgruppen".

Jag och Annika Ploghammar arbetade fram ett medarbetarskapsprogram under 2014 och samlade samtidigt våra tankar i boken "Flyt på jobbet - en bok om medarbetarskap" som gavs ut våren 2015 (Visto förlag).

Boken vänder sig direkt till dig som medarbetare och till alla som vill ta ett steg närmare ett gott medarbetarskap. Den ger på ett lättillgängligt och inspirerande sätt konkreta verktyg som gör att du i högre grad kan leda dig själv och bidra till både resultat och ett stimulerande arbetsliv. Du får tillfälle att att reflektera över dina egna beteenden, behov och ambitioner och hur det hänger ihop med det du gör på jobbet. 

I slutet av varje kapitel hittar du reflektionsfrågor och ett konkret uppdrag som ni kan arbeta tillsammans med i gruppen.

Du beställer boken på Adlibris.
Om du är intresserad av ett större antal kontakta gärna mig för offert.