Jag går till jobbet för att...

arbeta tillsammans  med kunder som vill fylla på med inspiration och få konkreta verktyg inom områden som ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och grupputveckling. Som vill ha stöd i förändring och som vill erbjuda sina chefer och medarbetare individuell coaching.

Jag tror på alla människors inneboende potential att vara med och bidra till ett framgångsrikt, sunt och stimulerande arbetsliv. Våren 2015 gav jag ut boken "Flyt på jobbet - en bok om medarbetarskap" tillsammans med Annika Ploghammar.

Mina artiklar på Linkedin

Medarbetarskap för framgång!

Hur når vi nåra mål?

När ska vi coacha?

Varför är det så svårt att ta emot feedback?

Att rusta sig i förändring

Ska vi släppa taget om feedback?

Hur arbetar ni för att stärka medarbetarskapet?

Coacha dina kollegor